Chakra yoga dette er min favorit yoga og den form af yoga jeg har studeret og levet mest efter. Her arbejder vi med de 7 charka, kroppens energi center (prana) vores livsenergi og vi åbner op aktivt for de forskellige energibaner (nadis).